معماری

كلماستين،Clemastine Fumarate

كلماستين     Clemastine Fumarate

اشكال دارويي     Inj: 2mg/2ml
Tab: 1mg

موارد و مقدار مصرف :
درمان علامتي واكنشهاي حساسيتي مانند كهير، آنژيوادم و رينيت

كلماستين
خوراكي:
بزرگسالان: دوز معمول mg1 دو بار در روز است. تا mg6 در روز هم به ويژه براي كهير وآنژيوادم تجويز مي شود.
كودكان: 1 تا 3 سال mg5/0-25/0 دو بار در روز، 3 تا 6 سال mg5/0 دو بار در روز و 6 تا 12 سال mg1-5/0 دو بار در روز تجويز مي شود.
توجه: اين دارو براي كودكان زير يك سال توصيه نمي شود.
تزريقي:
بزرگسالان: در واكنشهاي حساسيتي شديد دوز mg4-2 روزانه از طريق تزريق داخل عضلاني يا تزريق آهسته وريدي تجويز مي گردد.
براي پيشگيري mg2 از طريق داخل وريدي تزريق مي شود.
كودكان: mcg/kg25 روزانه در2 دوز منقسم از طريق داخل عضلاني در واكنشهاي حساسيتي شديد تزريق مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به آنتي هيستامين ها، در نوزادان، مادران شيرده، گلوكوم با زاويه بسته، زخم پپتيك تنگ كننده مجرا، هايپرتروفي پروستات علامت دار، حمله آسم، انسداد گردن مثانه، اختلالات تنفسي مجراي تنفسي تحتاني و استفاده همزمان با مهار كننده هايMAO منع مصرف دارد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروهB  حاملگي قرار دارد. در سه ماهه سوم حاملگي و در دوران شيردهي منع مصرف دارد.
توصيه ها :
براي كاهش تحريك معده دارو با غذا يا شير مصرف شود.
دوز دارو براي بيماران مسن كمتر است و در اين افراد بايد مراتب علائمي چون خواب آلودگي، اختلال در حركت و گيجي بود. تغيير حالت از نشسته به ايستاده به خصوص در افراد پير بايد با احتياط و به آهستگي باشد.
بيمار بايد از انجام فعاليتهاي دقيق و رانندگي پرهيز كند.
دارو بايد حداقل 4 ساعت قبل از انجام تستهاي حساسيت پوستي قطع شود.

شرايط نگهداري :
در ظروف مقاوم در برابر هوا، دور از نوز و در دماي كمتر از25 درجه سانتيگراد نگهداري شود