مضرات و اثرات داروی استامينوفن

اثرات و عوارض مصرف استامينوفن,نحوه مصرف و خوردن استامينوفن,فواید داروی استامينوفن,درمان با استامينوفن,دوز مصرفی استامينوفن,موارد کاربرد استامينوفن,خطرات استامينوفن

استامينوفن     Acetaminophen [Paracetamol]

اشكال دارويي     Oral Sol: 120mg/ml
Ped. Drops: 100mg/ml
Ped. Suppository: 125mg
Adult Suppository: 325mg
Tab: 80mg , 325mg , 500mg

موارد و مقدار مصرف :
تخفيف و كاهش درد
بزرگسالان: mg650-325 هر4 تا 6 ساعت و يا g1 به مقدار3 تا 4 مرتبه در روز به صورت خوراكي تجويز مي شود. دوز روزانه نبايد از g4 بيشتر شود.
شياف mg325 استامينوفن هر 4 تا 6 ساعت (حداكثرg4 روزانه) استفاده مي شود.
كودكان: دوز خوراكي استامينوفن ممكن است 4 تا 5 مرتبه در روز تكرار شود ولي نبايد از5 بار در 24 ساعت بيشتر شود.

دوز استامينوفن براي كودكان
دوز (mg)    سن )سال(    دوز (mg)    سن
240    5-4    40    ماه 3-0
325    8-6    80    ماه 11-4
400    10-9    120    سال  2-1
480    11    160    سال 3-2

1 يا 2 شياف mg125 استامينوفن براي كودكان 1 تا 5 سال حداكثر 4 مرتبه در روز تجويز مي شود.
مقدارمصرف شربت استامينوفن با توجه به اينكه هر ميلي ليتر آن حاوي mg24 استامينوفن است، براي نوزادان ml5/0، شيرخواران ml5-2 و كودكان بزرگتر از 2 سال، ml20-6 هر4 تا 6 ساعت مي باشد.
به طور كلي ميزان مصرف شربت استامينوفن ml/kg4/0است.
هر ميلي ليتر قطره استامينوفن حاوي mg100 دارواست (هر ميلي ليتر را معادل 15 قطره درنظر        مي گيريم) درنتيجه ميزان مصرف اين دارو در نوزادان 6 قطره، شيرخواران 15 قطره و کودکان 70-20 قطره هر  4 تا 6 ساعت مي باشد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت بروز واكنشهاي حساسيتي، مصرف دارو قطع شود.
به دنبال مصرف زياد و طولاني مدت استامينوفن، عوارض سمي كبدي مشاهده مي شود و لذا پيگيري وضعيت بيمار در اين موارد لازم است.
براي بيماراني كه سابقه اعتياد طولاني به الكل دارند با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. در صورت استفاده به مقدار كم ومدت كوتاه بي خطر است. اين دارو با غلظت پايين در شير مادر ترشح مي شود ولي تاكنون عارضه اي براي نوزاد گزارش نشده است.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان و طولاني مدت اين داروها با استامينوفن تاثير درماني آنرا كاهش و عوارض        سمي كبدي را افزايش مي دهد: باربيتوراتها، كاربامازپين، هيدانتوئين ها، ريفامپين، ايزونيازيد،     سولفين پيرازون و الكل اتيليك.
مصرف استامينوفن ممكن است درتستهاي خانگي تعيين قند خون به اشتباه قند خون را پايين نشان دهد.
عوارض جانبي :
استامينوفن داراي عارضه جانبي شايعي نيست ولي سميت كبدي مهمترين عارضه آن است كه با مصرف مقادير زياد دارو مشاهده مي شود.
توصيه ها :
درد شديد و عود كننده و همچنين تب بالا و طولاني نشان دهنده بيماري جدي است، اگر درد بيش از     5 روز و يا تب بيشتر از 3 روز باقي بماند با پزشك مشورت كنيد.
از فرم شياف هنگامي استفاده كنيد كه كودك و يا بزرگسال توانايي مصرف خوراكي دارو را ندارد.
براي مصرف در كودكان زير 2 سال حتماً با پزشك مشورت كنيد.
اين دارو فقط براي مصارف كوتاه مدت تجويز مي شود واستفاده از آن به مدت طولاني ممكن است به كبد آسيب برساند.
شرايط نگهداري :

استامينوفن كدئين     Acetaminophen Codeine

اشكال دارويي     Tab: Acetaminophen 300mg + Codeine phosphate 20mg

موارد و مقدار مصرف :
كنترل دردهاي متوسط تا شديد
ميزان مصرف اين دارو بر اساس دوز استامينوفن است.
2 تداخلات مهم :
مصرف استامينوفن كدئين باعث مثبت شدن تست ادرار مي شود.
ساير اطلاعات مطابق تك نگار استامينوفن است.
ايندومتاسين    Indomethacin

اشكال دارويي     Cap: 25mg
SR. Tab: 75mg
Suppositories: 50mg , 100mg

موارد و مقدار مصرف :
تسكين درد و التهابات در بيماريهاي عضلاني اسكلتي و مفاصل (اسپونديليت آنكيلوزان، استئوآرتريت، آرتريت روماتوئيد)

استامينوفن
بزرگسالان: در بيماريهاي مزمن دوز معمول اوليه mg25 دو يا سه بار در روز است كه در صورت نياز mg50-25 در روز مي تواند به اين مقدار افزوده شود تا دوز mg200-150، ولي اين افزايش بايد با فواصل يك هفته اي باشد.
براي كاهش درد شبانه و يا خشكي صبحگاهي mg100 بصورت خوراكي و يا شياف تجويز مي شود.
حداكثر دوز روزانه قابل تجويز mg200 است.
شکل آهسته رهش دارو اثري برابر با 3 قرص 25 ميلي گرمي دارد و مي توان 1 تا 2 بار در روز از آن استفاده کرد.
كودكان: mg/kg2-1(حداكثر mg/kg4) منقسم در 2 تا 4 دوز خوراكي تجويز مي گردد.
آرتريت نقرسي حاد
دوز پيشنهادي اوليه mg50 سه بار در روز است كه تا mg200 هم ممكن است نياز باشد.
قاعدگي دردناك
تا mg75 روزانه تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
شكل شياف دارو براي بيماران مبتلا به هموروئيد نبايد تجويز شود. در افراد مبتلا به صرع، پاركينسون  اختلالات رواني، نارسايي كبد يا كليه وCHF بايد با احتياط تجويز گردد.
ساير موارد مانند A.S.A  است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروهB  حاملگي قرار دارند ولي در سه ماهه دوم نبايد تجويز شود (گروهD) در شير ترشح ميگردد و بايد با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
شايع ترين: تهوع و استفراغ، سوء هاضمه، گيجي، سردرد، اسهال، يبوست و كرامپ هاي شكمي.
ساير موارد مانند A.S.A است.
توصيه ها :
جهت كاهش عوارض گوارشي قرص را بايد همراه غذا، شير يا آنتي اسيد مصرف كرد.
قرص ها نبايد جويده يا خرد شوند.
بيمار بايد علائم مربوط به خونريزي گوارشي، اختلالات بينايي، وزوزگوش، افزايش وزن و ادم را گزارش دهد.
توصيه مي شود كه همراه اين دارو، داروي NSAID ديگري استفاده نشود.
اثرات درماني در حمله حاد نقرس (كاهش درد) طي 24 تا 36 ساعت ايجاد مي شود و تورم آن بعد از   3 تا 5 روز از بين مي رود.
كنترل ‌دوره‌اي تستهاي كبدي، كليوي،‌CBC ‌،‌ فشار خون و سنجش بينايي و شنوايي توصيه مي شود.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به تك نگار A.S.A مراجعه كنيد.