معماری

مضرات و اثرات داروی بتامتازون

اثرات و عوارض مصرف بتامتازون,نحوه مصرف و خوردن بتامتازون,فواید داروی بتامتازون,درمان با بتامتازون,دوز مصرفی بتامتازون,موارد کاربرد بتامتازون,خطرات بتامتازون
بتامتازون     Betamethasone

اشكال دارويي     Inj: 4mg/ml (As Disodium phosphate)

موارد و مقدار مصرف :
دوز عمومي: بتامتازون دي سديم فسفات ممكن است به صورت تزريق وريدي، انفوزيون وريدي و يا تزريق عضلاني در دوزهايmg 20-4  تجويز شود. همچنين مي تواند در بافتهاي نرم در دوزهاي   mg8-4  تزريق گردد.
در درمان نارسايي آدرنال

بتامتازون
كودكان: mcg/kg5/17 در سه دوزمنقسم به صورت داخل عضلاني هر3 روز يكبار تزريق مي شود. دوز mcg/kg75/8-8/5  روزانه هم توصيه شده است.
موارد منع مصرف و احتياط :
به طور كلي گلوكوكورتيكوئيدها در عفونتهاي ويروسي يا باكتريايي و همچنين در موارد عفونتهاي قارچي سيستميك منع مصرف دارند.
اين داروها ممكن است علائم عفونت را پنهان كنند و در طول مصرف آنها عفونت جديدي بوجود آيد.
اين دارو را تنها در شرايط بحراني و با احتياط بسيار براي بيماراني كه اخيراً دچار سكته يا زخم گوارشي شده اند تجويز كنيد.
بي خطر بودن اين دارو در كودكان كوچكتر از 12 سال ثابت نشده است و ممكن است رشد يا بلوغ را به تاخير بياندازند.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. استفاده طولاني مدت از اين داروها در اوايل بارداري باعث شكاف كام در 1درصد نوزادان مي شود. لذا طي دوران بارداري بايد با احتياط فراوان ودر صورت نياز مصرف شوند. همچنين در نوزاد شيرخوار كاهش رشد و اختلال در توليد كورتيكواستروئيدهاي اندوژن را سبب مي شوند لذا مادران شيرده كه از اين داروها استفاده مي كنند نبايد به نوزاد خود شير بدهند.
تداخلات مهم :
داروهايي كه توسط گلوكوكورتيكوئيدها تحت تاثير قرارمي گيرند: آنتي كولين استرازها، ضدانعقادها، سيكلوسپورين، گليكوزيدهاي ديجيتالي، ايزونيازيد، تركيبات كاهش دهنده پتاسيم (ديورتيك ها)، ساليسيلاتها، تئوفيلين.
داروهايي كه بر گلوكوكورتيكوئيدها اثرمي گذارند: باربيتوراتها، كلستيرامين، ضد بارداريهاي خوراكي، افدرين، استروژنها، هيدانتوئين ها، كتوكونازول، ريفامپين وآنتي بيوتيكهاي ماكروليدي.
عوارض جانبي :
به طور كلي اكثر عوارض كورتيكواستروئيدها وابسته به دوز و مدت مصرف دارو است.
شايع ترين: احساس سرخوشي و بي خوابي، زخم گوارشي.
مهم ترين: تشنج، نارسايي قلب، ترومبوآمبولي، ناراسايي حاد غده فوق كليه به دنبال استرس.
ساير عوارض: سرگيجه، سردرد، گلوكوم، هيپرتانسيون، افزايش اشتها، هيپوكالمي، افزايش گلوکز خون،  پوكي استخوان و مهار رشد كودكان.
توصيه ها :
وزن، فشار خون و سطح قند و پتاسيم سرم بيمار را مرتباً كنترل كنيد.
تزريق عضلاني را به صورت عميق انجام دهيد تا از آتروفي عضله جلوگيري شود.
براي بيماراني كه به مدت طولاني ازاين دارو استفاده مي كنند بهتر است مكملهاي پتاسيمي تجويز شود.
از تزريق زير پوستي و تزريق مكرر عضلاني در يك محل و يا تزريق در عضله دلتوئيد خودداري كنيد.
تجويز ويتامينD و مكملهاي كلسيمي  به ويژه در سالمندان توصيه مي شود.
قطع ناگهاني دارو به دنبال مصرف طولاني مدت ممكن است مرگبار باشد.
در بيماراني كه به مدت طولاني اين دارو را دريافت مي كنند چشم ها بايد به طور مرتب كنترل شوند.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق نگهداري شود.

بتامتازون     Betamethasone L.A.

اشكال دارويي     Inj: Betamethasone acetate 3mg + Betamethasone disodium phosphate 3mg

موارد و مقدار مصرف :
توجه: بتامتازون  LAفقط جهت تزريق عضلاني يا موضعي و فقط در بزرگسالان کاربرد دارد.
دوز اوليه: mg9- 5/. در روز است. بين ? تا ½ دوز خوراکي هر 12 ساعت تجويز مي شود.
داخل کيسه زلالي(Bursa)، داخل مفصل، زير جلدي و داخل ضايعه: ml2- 5/.
بيماريهاي پوستي
ml2/0 به ازاي هر سانتيمتر بدن به صورت زير جلدي تزريق ميشود. بيشترين دوز ml1 درهفته است.
بيماريهاي پا
ml1- 5/0 تجويز مي شود.
جهت اطلاع از ساير موارد به تک نگار بتامتازون مراجعه کنيد .