آفتوپلكس (روش مصرف،عوارض و فواید)

آفتوپلكس (روش مصرف،عوارض و فواید)
شكل‌ دارويي‌: قطره‌  ml5
حاوي‌: روغن‌ مورت‌
انديكاسيون‌ها: كنترل‌ آفت‌ و تبخال‌
مكانيسم‌ اثر: به‌ علت‌ داشتن‌ خواص‌ ضد ميكروبي‌ و ضد التهابي‌ باعث‌ قطع‌ سوزش‌ و كوتاه‌ شدن‌ دوره‌ بيماري‌ مي‌گردد.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در هر دو مورد آفت‌ و تبخال‌، هر سه‌ ساعت‌ يك‌ بار با پنبه ‌به‌ موضع‌ ماليده‌ و ماساژ داده‌ شود و اين‌ كار تا بهبودي‌ كامل‌ ضايعه‌ ادامه ‌يابد.

عوارض‌ جانبي‌: عارضه‌ خاصي‌ گزارش‌ نشده‌. مصرف‌ خوراكي‌ آن‌ در حدود درمان‌ بدون‌ عارضه‌ مي‌باشد. مصرف‌ دارو ابتدا باعث‌ كمي‌ سوزش‌ در محل ‌ضايعه‌ مي‌شود كه‌ متعاقباً باعث‌ بي‌حسي‌ موضعي‌ مي‌گردد.