آفتوپلكس (روش مصرف،عوارض و فواید)

آفتوپلكس (روش مصرف،عوارض و فواید)
شكل‌ دارويي‌: قطره‌  ml5
حاوي‌: روغن‌ مورت‌
انديكاسيون‌ها: كنترل‌ آفت‌ و تبخال‌
مكانيسم‌ اثر: به‌ علت‌ داشتن‌ خواص‌ ضد ميكروبي‌ و ضد التهابي‌ باعث‌ قطع‌ سوزش‌ و كوتاه‌ شدن‌ دوره‌ بيماري‌ مي‌گردد.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در هر دو مورد آفت‌ و تبخال‌، هر سه‌ ساعت‌ يك‌ بار با پنبه ‌به‌ موضع‌ ماليده‌ و ماساژ داده‌ شود و اين‌ كار تا بهبودي‌ كامل‌ ضايعه‌ ادامه ‌يابد.

عوارض‌ جانبي‌: عارضه‌ خاصي‌ گزارش‌ نشده‌. مصرف‌ خوراكي‌ آن‌ در حدود درمان‌ بدون‌ عارضه‌ مي‌باشد. مصرف‌ دارو ابتدا باعث‌ كمي‌ سوزش‌ در محل ‌ضايعه‌ مي‌شود كه‌ متعاقباً باعث‌ بي‌حسي‌ موضعي‌ مي‌گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده