آمرینون (روش مصرف دارو،خطرات و عوارض مصرف)

آمرینون ، بازدارنده فسفودی استراز است که هم اثر اینوتروپیک مثبت و هم اثر گشاد کننده عروقی دارد . با وجود مزیت خوب داشتن مجموع این اثرات ( یعنی تقویت بیشتر برون ده قلب با کار کمتر قلب ) ، ثابت نشده است که آمرینون برتر از داروهایی است که فقط یک اثر بر قلب دارند .

اثرات
مجموع اثرات آمرینون موجب افزایش برون ده ضربه ای قلب می شود بدون اینکه بر کار ضربه ای قلب بیفزاید . اثرات آمرینون بر کارآیی قلب حدوداً معادل اثرات دوبوتامین است . اما چون آمرینون گیرنده های آدرنرژیک را تحریک نمی کند ، اثرات آن می تواند به اثرات دوبوتامین اضافه شود . بر خلاف دوبوتامین ، اثرات آمرینون با آنتاگونیست های گیرنده های بتا کاهش نمی یابد .

موارد استفاده
آمرینون به عنوان تنها داروی مصرفی برای درمان ، برای وضعیت های کم بودن برون ده قلب که ناشی از نارسایی سیستولیک قلب باشد ، مؤثر است . لیکن در اغلب موارد به عنوان ماده دومی که به دوبوتامین اضافه می شود ، برای موارد صعب العلاج نارسایی قلب بکار برده می شود .

مصرف دارو
جدول دوزاژ دارویی آمرینون در جدول ۲/۱۸ نشان داده شده است . آمرینون بوسیله دکستروز و نور تجزیه می شود . بنابراین نباید برای انفوزیون آمرینون ، از مایعات حاوی دکستروز استفاده نمود ، و باید محلول انفوزیون به دور از نور نگه داری شود .

برای درمان با آمرینون ، دوز پر کننده (loading dose) ی اولیه داده می شود . دوز معمول آن mg/kg75/0 است ، اما می توان تا mg/kg5/1 هم داد .

در پی این دوز ، انفوزیون مداوم دادن می شود که بطور معمول آن µg/kg/min10 تا ۵ می باشد . با دوز µg/kg/min10 در بیش از ۸۰% از بیماران پاسخ همودینامیکی مطلوبی به درمان داده می شود .

ناسازگاری ها
نباید فوروسماید را به داخل ست های وریدی که در آنها انفوزیون آمرینون جریان دارد ، تزریق نمود چون این دارو به هنگام اضافه شدن به محلول آمرینون ، رسوب تشکیل می دهد .

اثرات زیانبار
هر چند که FDA ( کمیته نظارت بر مواد غذایی و دارویی ) فرم خوراکی آمرینون را بخاطر درصد زیاد عوارض ان موقوف کرد ، اما درمان کوتاه مدت با آمرینون وریدی نسبتاً عاری از اثرات زیان بار است . ترومبوسیتوپنی ناشی از تخریب غیر ایمونولوژیکی پلاکت یکی از اثرات آمرینون وریدی دریافت میک نند ، این عارضه فقط در ۲ تا ۳% از موارد گزارش می شود .

وقتی دارو قطع شود ، مشکل برطرف می شود و هیچ موردی از خونریزی غیر طبیعی گزارشنشده است . در بعضی از گزارشات هیپوتانسیون ناشی از گشاد شدن بیش از حد عروقی را عارضه شایعی از درمان با آمرینون ذکر کرده اند ، اما بنظر می رسد که در اغلب موارد ، در بیماران هیپوولمیک بوجود می آید .

موارد منع مصرف
در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ، مصرف آمرینون ممنوع است ترومبوسیتوپنی مانعی برای ماصرف آمرینون وریدی نسیت اما شاید عاقلانه باشد که در مواردی که تعداد پلاکت بیماران کمتر از mL/50000 است ، در صورت امکان از مصرف این دارد خودداری شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده