بکلومتازون (مضرات و فواید،روش مصرف)

اسپری بکلومتازون دهانی,قیمت اسپری بکلومتازون,اسپری بکلومتازون در کودکان,اسپری دهانی سالبوتامول,اسپری بکلکس چیست,اسپری بکلوتروکس,قیمت اسپری بینی بکلومتازون,پماد بکلومتازون

نام علمی دارو (ژنریک): Beclometasone
گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOTEX GSK داروسازی جابربن حیان داروسازی رها
CIPLA ORION داروسازی دنیای بهداشت داروسازی سینا دارو

موارد مصرف بكلومتازون
بكلومتازون به عنوان درمان نگهدارنده در بيماران مبتلا به آسم نايژه اي مزمن بكار مي رود.

مکانیسم اثر
بكلومتازون به خاطر مهار ترشح فاكتورهاي رشد و سايتوكاين ها از لنفويستفها، ائوزينوفيل ها، ماكروفاژها، فيبروبلاستها، و ماست سل ها اثر ضد التهابي قوي دارد. همچنين با كاهش ترشح موكوس در مجاري تنفسي مقدار و ويسكوزيته خلط آور را كاهش مي دهد.

فارماکوکينتيک
بكلومتازون سريعاً از ريه ها و مجرا ي گوارش جذب مي شود. حدود 25-10 درصد داروي مصرفي به ريه ها مي رسد و بقيه در دهان و گلو رسوب كرده يا بلعيده مي شود. متابوليسم دارو عمدتاً سريع و از طريق كبدمي باشد ولي بخشي نيز در كليه، ريه، يا ساير بافتها متابوليزه مي شود. دفع آن از طريق مدفوع يا كليه ها صورت مي گيرد.

موارد منع مصرف
در آسم حاد يا مداوم(به دليل نياز به درمان هاي خاص) نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي
در صورت استفاده از مقادير زياد(روزانه بيش از 5/1 ميلي گرم) امكان مهار غده فوق كليوي وجود دارد. ايجاد كانديدياز دهاني، تحليل استخوان، ائوزينوفيلي ريوي و ازدياد حساسيت تاخيري نيز در مورد اين دارو گزارش شده است.

نکات قابل توصيه
1. نحوه صحيح مصرف آئروسل هاي استنشاقي بايد به بيمار آموزش داده شود.
2. جهت جلوگيري از خشن شدن صدا، التهاب گلو و ايجاد كانديدياز، بعد از هر بار مصرف، دهان بايد باآب شسته شود.

مقدار مصرف بكلومتازون
بزرگسالان :مقدار مصرف معمول 100-84 ميكروگرم(2 پاف اسپري) 3 تا 4 بار در روز و يا 200-168 ميكروگرم (4 پاف اسپري) 2 بار در روز مي باشد. در آسم هاي شديد 800-504 ميكروگرم ( حدود 12 تا 16 پاف اسپري) در روز تجويز مي شود و بر اساس پاسخ بيمار، مقدار مصرف، بتدريج كاهش داده مي شود.
كودكان : در كودكان زير 6 سال ميزان مصرف دارو دقيقاً تعيين نشده است. در كودكان 12-6 سال 100-42 ميكروگرم دارو(1 تا 2 پاف اسپري) 3 تا 4 بار در روز استفاده شده و يا 200-168 ميكروگرم (4 پاف اسپري) 2 بار در روز استفاده مي شود. در كودكان، استفاده روزانه بيش از 10 پاف اسپري(500 ميكروگرم)توصيه نمي شود.

اشکال دارویی
Nasal/Oral inhaler: 10 mg/container spray

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]