فلووکسامین (روش مصرف،خطرات و فواید)

فلووکسامین و پروپرانولول,عوارض قطع مصرف فلووکسامین,قرص فلووکسامین خارجی,فلووکسامین یا سرترالین,فلووکسامین مالئات,روش قطع فلووکسامین
نام علمی دارو (ژنریک): Fluvoxamine
گروه دارویی: Antidepressants
داروهای ضد افسردگی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی عبیدی داروسازی مینو
داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو

موارد مصرف
اين دارو در درمان اختلال وسواسي- اجباري و افسردگي براي تخفيف علائم به كار مي‌رود.

مکانیسم اثر
فلووكسامين با مهار اختصاصي باز جذب سروتونین موجب افزایش انتقال سروتونرژيك مي‌شود.
ولي تأثير بر فعاليت‌هاي دوپامينرژيك و نورآدرنرژيك ندارد. اين دارو باعث مهار آنزيم سيتوكروم (2D6 . 2C9 . 3A4 . 1A2 ) P450 ميشود.

فارماکوکينتيک
اين دارو به خوبي جذب مي‌شود و فراهمي زيستي آن 50% ( به دليل اثر اولين عبور)‌مي‌باشد.اين دارو داراي متابوليسم كبدي و دفع كليوي بوده و نيمه عمر آن معادل 20-15 ساعت است.

موارد منع مصرف
در صورت نارسائي شديد كبدي، بروز حملات عصبي، اختلالات نورولوژيك و جنون نبايد از اين دارو استفاده شود.

هشدارها
1. براي بيماران مبتلا به نارسائي كبدي يا سابقه حمله عصبي، اين دارو را بايد با احتياط مصرف گردد.
2. به دليل تمايل به خودكشي در اين بيماران و براي جلوگيري از مسموميت با دارو،‌بايد كمترين مقدار ممكن از دارو در اخيتار بيمار قرار گيرد.

عوارض جانبي فلووکسامین

اختلالات جنسي ، كاهش تمايل جنسي، تغييرات رفتاري و رواني، جنون، تنگي نفس، احتباس ادرار، ضعف يا خستگي مفرط، يبوست، سرگيجه، سردرد، بي‌خوابي يا خواب‌آلودگي، تهوع و استفراغ از عوارض جانبي اين دارو محسوب مي‌شوند.

تداخل دارویی
اين دارو غلظت پلاسمايي داروهاي مثل فني‌فتوئين ، كينيدين ، داروهاي ضد جنون بوتيروفنوني (هالوپريدول) استميزول، سيزاپرايد، ترفنادين، آلپرازولام، تريازولام، ديازپام، ميدازولام، پروپرانول، متوپرولول، كافئين، تئوفيلين، كاربامازپين، كلوزاپين‌،‌ متادون، وارفارين، را افزايش مي‌دهد.
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد افسردگي سه‌حلقه‌اي ، مهار كننده‌هاي منوآمين اكسيداز(پروكاربازين، فورازوليدن) سلژيلين و داروهاي مقلد سرتونين موجب تشديد عوارض جانبي دارو مي‌شود.
مصرف همزمان الكل مي‌تواند موجب تضعيف شديد CNS گردد. مصرف همزمان اين دارو با ديلتيازم موجب بروز برادي كاردي مي‌شود.

نکات قابل توصيه
در صورت مصرف همزمان فلووكسامين با آنتاگونيست‌هاي گيرنده بتا (پروپرانولول و متوپرولول) ، تئوفيلين، كاربامازپين،كلوزاپين، متادون و ديلتيازم، مقدار مصرف اين تركيبات را بايد كاهش داد.
2. تعيين مقدار مصرف اين دارو براي افراد سيگاري و بيماران با سابقه سوء استفاده دارويي يا با سابقه جنون،‌بايد احتياط صورت گيرد..
3. در بيماران مبتلا به اختلال كبدي، مقدار مصرف دارو را بايد كاهش داد .
4. در صورت تجويز طولاني مدت اين دارو براي كودكان، بايد پارامترهاي رشد را كنترل كرد.
5. حداقل چهارده روز فاصله زماني بين مصرف‌كننده‌هاي منوآمين‌اكسيداز و فلوكسامين بايد در نظر گرفته شود.
6. مصرف اين دارو بايد به تدريج قطع شود. در هر 7-5 روز يكبار، مقدار مصرف را بايد به ميزان 50 ميلي‌گرم كاهش داد.

مقدار مصرف

بزرگسالان: در درمان اختلال وسواسي و افسردگي ابتدا 50 ميلي‌گرم يك بار در روز در زمان خواب‌ مصرف شود. در صورت نياز با فاصله 7-4 روز مي‌توان هر بار 50 ميلي‌گرم ديگر به مقدار مصرف قبلي افزود.
در مقادير بيش از 100 ميلي‌گرم ،مصرف بايد در دو نوبت انجام شود. حداكثر مقدار قابل مصرف mg/day300 است.

كودكان: در درمان اختلال وسواسي ابتدا 25 ميلي‌گرم يك بار در روز در هنگام خواب مصرف مي‌شود. در صورت نياز با فاصله 7-4 روز مي‌توان هر بار 25 ميلي‌گرم ديگر به مقدار مصرف قبلي افزود.

در مقادير بيش از 50 ميلي‌گرم مصرف بايد در دو نوبت انجام شود. حداكثر مقدار قابل مصرف mg/day200 است.

اشکال دارویی
Scored Film Coated Tablet :50mg

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده