مبورین کولوفک (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی)

قرص مبورین پیوسته رهش,مبورین هیدروکلراید,عوارض قرص کولومب,قرص colofac چیست,کپسول مری لاکس 200,قرص کولوفک,قرص مری لاکس چیست,قرص کولوفین

نام لاتین: mebeverine
نام فارسی: مبورین
مصرف در حاملگی:
گروه درمانی – دارویی: داروی آنتی‌ اسپاسمودیک

اشکال دارویی:

قرص S.C. Tab: 135mg
قرص آهسته رهش – ریتارد SR Cap: 200mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:
داروی آنتی‌ اسپاسمودیک دارای اثر مستقیم بر عضلات صـاف لوله گـوارش‌، دارای جذب سـریع پس از مصرف خوراکـی‌، متابولیزاسیون به وراتریک اسید و مبورین هیدروکلراید از طریق هـیدرولیز، دفـع کـلیوی متابولیت‌ها، PB : ٧۵ درصد.

مصرف برحسب اندیکاسیون
درمان سندرم روده تحریک‌ پذیر

تداخلات مهم
موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف
مبتلایان به ایلئوس پارالیتیک

احتیاط:‌ مبتلایان به اختلالات‌ کبدی یاکلیوی یا مشکلات قلبی مثل بلوک قلبی‌.

عوارض جانبی
کلا نادر است‌. عبارتند از: مشکلات گوارشی‌، سردرد، سرگیجه‌، بی‌ خوابی‌، بـی‌ اشـتهایی‌، کـاهش سـرعت ضربان قلب‌.
در بيماران مبتلا به اختلالات کبد و کليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی
در بيماران مبتلا به اختلالات کبد و کليه بايد با احتياط فراوان مصرف شود.