آزمایش روترا

تست روترا
این تست برای تشخیص اجسام کتونی در ادرار مورد بررسی قرار میگیرد.

مراحل ازمایش
ابتدا مقدار 1 گرم پودر روترا را بر روی یک کاغذ میریزیم
سپس دوقطره ادرار را به ان اضافه نمایید
در صورت وجود مواد کتونی در ادرار،رنگ پودر از سفید به بنفش تغییر پیدا میکند