اصطلاح IMViC

اصطلاح IMViC:
این  کلمات اختصاری چهار تست می باشد که شامل: اندل (I) ، متیل رد (M) ، وی پی (V)و (C) برای تست مصرف سیترات  است .( کلمه (i )برای روانی بیان آورده شده است).مثلا  IMViC اشریشیا کلای –++ است. بدین معنی که E.coli اندل (I) مثبت‏، متیل رد (M) مثبت، وی پی (V) منفی و سیتراتاز (C) منفی است. برای هر گونه از جنس های موجود در تیره انتروباکتریاسه می توان یک IMViC در نظر گرفت.

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ