انجام تست PH نمونه مدفوع

 

انجام تست PH نمونه مدفوع :

  • اين تست براي افراد زير 10 سال انجام مي پذيرد .
  • توسط نوار PH متر نمونه ها را انجام دهيد .

توسط جدول معرفها مقدار PH را محاسبه و يادداشت نمائيد .

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده