باسیل آنتراسیس(شاربن)

باسیل آنتراسیس(شاربن)
این باکتری عامل بیماری سیاه زخم میباشد.که بصورت باسیلهای گرم مثبت و طویل که اغلب انها به صورت زنجیر دنبال یکدیگرند قابل مشاهده خواهد بود.و اینکه دارای کپسول پلی پپتیدی از جنس گلوتامیک اسید میباشد.
از دیگر خصوصیات این باکتری میتوان به هوازی، و بدون حرکت بودن ان اشاره کرد.

این باکتری را میتوان از ترشحات چرکی،خون،مدفوع و خلط جدا نمود.
این باکتری روی اغلب محیط ها از جمله آگار خوندار رشد میکند
شکل کلنی
کلنی های نسبتا بزرگ در حدود ۱ تا ۴ میلیمتر،نامنظم و مسطح،بدون همولیز و خاکستری رنگ است.

اسپور این باکتری اغلب بیضی شکل و در مرکز آن قرار دارد.این باکتری در خارج بدن اسپور ایجاد میکند در حالیکه در شرایط مناسب رشد مانند داخل بدن قادر به ایجاد اسپور نمیباشد.

تست های تشخیصی باسیلوس انتراسیس

تست رشته های مروارید (pearl string test)

روش کار
ابتدا باکتری را روی سطح مولر هینتون آگار بصورت چمنی  کشت دهید.
یک دیسک پنی سیلین ۱۰ واحدی بر روی کشت خالص ارگانیسم قرار دهید.
پلیت را به مدت ۴ تا ۶ ساعت درون انکوباتور۳۷ درجه قرار دهید.
حال از قسمت زیرین پلیت اسمیر تهیه کنید.
سپس اسمیر را با استفاده از رنگ امیزی گرم(قبلا توضیح داده شد)رنگ امیزی کنید.
حال میتوانید اسمیر را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.
در صورتی که باکتری مورد نظر انتراسیس باشد اینها به شکل زنجیره ای از باسیل های متورم شبیه به رشته های مروارید مشاهده میشوند که علت آن حساسیت انتراسیس به پنی سیلین است.

تست هیدرولیز ژلاتین
میباسیت باکتری را در لوله به صورت خطی و روی محیط ژلاتین کشت داد و محیط را به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه نگهداری کرد.رشد باسیلوس انتراسیس روی این محیط بصورت درخت سرو وارونه مشاهده خواهد شد.

تست تخمیر قندها
باسیلوس انتراسیس قادر است قندهای زیر را تخمیر کند.
ساکاروز. گلوکز.مالتوز.فروکتوز

حساسیت به فاژ گاما
باکتریوفاژ گاما قابلیت لیز باسیلوس انتراسیس را در سطح محیط کشت جامد دارد.در صورتی که یک قطره محلول این فاژ را بر روی گستره کشت باسیلوس انتراسیس بریزیم،باید محیط کشت را درون انکوباتور ۳۷ درجه قرار دهیم…
سپس ناحیه لیز و عدم رشد بر روی کلنی ها قابل مشاهده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید