تست متیل رد

تست متیل رد
برخی از باکتریها قادر به تخمیر مخلوط اسیدی هستند و از تخمیر گلوکز تولید اسید میکنند اسید حاصل توسط معرفی مانند متیل رد مشخص میشود.
روش کار:
باکتری را در محیط mrvp کشت داده برای مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید ، سپس با افزودن چند قطره معرف ۴درصد متیل رد به لوله mr، در صورت تولید اسید ، واکنش مثبت خواهد بود.
در صورت مثبت بودن واکنش ، ph محیط ۴.۴ بوده و رنگ قرمز حاصل میگردد.
واکنش منفی با رنگ زرد مشخص میشود که در این صورت ph محیط بیشتر از هفت میباشد.
طرز تهیه معرف متیل رد :
۰٫۱ گرم متیل رد را در ۳۰۰ میلی لیتر الکل اتیلیک ۹۵% حل نموده  و سپس ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید. محلول را در شیشه قهوه ای رنگ در یخچال نگهداری کنید.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]