تهیه نمونه جهت کشت خون

تهیه نمونه جهت کشت خون

ضروری است دقت بیشتری جهت ضد عفونی­کردن محل نمونه‌گیری صورت گیرد. ابتدا موضع با الـکل ۷۰% تمیز شـده سپس با محلول povidne–iodine 10-1% (یا کلرهگزیدین گلوکونات) ضد عفونی شـده و پـس از خشـک شـدن مـوضـع مجددا جهت حذف ید و کلرهگزیدین با الکل تمیز می­گردد. کلرهگزیدین گلوکونات جهت نوزادان دو ماهه و بزرگ­تر و هم­چنین بزرگسالان دارای حساسیت نسبت به ید پیشنهاد می‌گردد. به­دنبال خون‌گیری باید خون در عرض ۱ دقیقه به محیط کشت تلقیح شود. درب شیشه‌های کشت خون نیز باید قبل از تلقیح با الکل ۷۰% و سپس با محلول povidne–iodine 10-1% (بتادین) ضدعفونی گردد.

محیط کشت تلقیح شده را چندین بار تکان داده، بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شده و در انکوباتور °C35 قرار داده شود.

 

  • حجم خون مورد نیاز
  • · کـودکـان: حجم ۳-۱ میلی­لیتر ختون کـافـی مـی­باشد. این مقدار خون در ۲۰ میلی­لیتر محیط کشت خون رقیق می­گردد.
  • · بزرگسالان: حجم خون جمع­آوری شده به میزان ۱۰-۵ میلی­لیتر است که در ۵۰ میلی­لیتر از محیط کشت خون رقیق می­گردد.
  • روش خنثی­سازی عوامل ضد میکروبی در خون

با اضافه نمودن مهار کننده­های شیمیایی نظیر سدیم پلی آنتول سولفانات (SPS) 05/0%-025/0% به محیط کشت و رقیق­سازی خون، ویژگی­های باکتریسیدال خون و آنتی بیوتیک­های احتمالی خنثی می­گردد. قابل ذکر است که سدیم پلی آنتول سولفانات (SPS) فعالیت­های ضد فاگوسیتی، ضد کمپلمانی، ضد انعقادی و ضد لیزوزمی دارد و اگر این ماده در مقادیر خیلی بالا استفاده شود، اثر مهارکنندگی در رشد میکروب­ها خواهد داشت.

 

  • کشت مجدد

شیشه­های کشت خون را ظرف ۲۴-۶ ساعت (صرف نظر از وجود علایم رشد) کشت مجدد داده و سپس تا هفت روز هر روز بررسی کنید. هر نوع کدورت یا لیز گلبول­های قرمز ممکن است نشانگر رشد میکروبی باشد و به­طور حتم باید بلافاصله کشت مجدد انجام شود.

قابل ذکر است که ممکن است علی­رغم عدم وجود کدورت، رشد میکروبی وجود داشته باشد، لذا ضروری است در فواصل۲۴-۶ ساعت اولیه بعد از تلقیح، راس ۴۸ ساعت و نیز در روز هفتم نیز کشت مجدد صورت گیرد.

  • · قبل از انجام کشت مجدد شیشه کشت خون باید چند بار تکان داده شود.
  • · جهت برداشت خون از محیط کشت، درپوش محیط کشت را با الکل و بتادین ضد عفونی کرده و حدود ۵/۰ میلی­لیتر از نمونه را به محیط آگار انتخاب شده منتقل کنید.