روش تهیه متیل رد vp

روش تهيه معرف هاي VP

تهيه آلفا نفتول (معرفA):

پودرآلفا نفتول: g 5

اتانول: cc100

 

-تهيه  KOH(پتاس) (معرفB):

KOH:g 40

کراتين (cr): g 3/0

آب‌مقطر: cc100

معرف ها در ظروف تيره و در يخچال نگهداري مي‌شوند. چون داراي پايداري متغير هستند لازم است به طور هفتگي (بر حسب ميزان کار) کنترل کيفي گردند.

 

روش تهيه معرف متيل رد (MR)

پودر متيل رد= g 1/0

اتانول=cc 300

پودر متيل رد را در اتانول حل کرده سپس با آب‌ مقطر حجم آنرا به cc500 برسانيد. معرف در ظرف تيره و در يخچال نگهداري مي‌شود. چون داراي پايداري متغير است، لازم است بطور هفتگي (بر حسب ميزان کار) کنترل کيفي گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده