کریستال اسیکلوویر

کریستال اسیکلوویر
داروی اسیکلوویر یک داروی ضد ویروس است و افرادی که این دارو را مصرف میکنند ممکن است در ادرارشان این کریستال دیده شود.
شکل این کریستالها به صورت تیغه های دراز و تیز بوده و بصورت نامنظم و شلوغ کنار هم قرار گرفته و رنگشان معمولا مشکی و قهوه ای تیره است.

کریستال اسیکلوویر

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده