کریستال امونیوم بیورات

کریستال امونیوم بیورات

این نوع کریستال نیز معمولا در ادرار طبیعی وجود خواهد داشت.
این کریستالها بیشتر دایره ای و تقریبا اشکی شکل و با حاشیه هایی خاردار هستند ورنگشان قهوه ای پررنگ میباشد.

کریستال امونیوم بیورات1 کریستال امونیوم بیورات

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده