کریستال اموکسی سیلین

کریستال اموکسی سیلین

این کریستال حین مصرف داروی اموکسی سیلین در ادرار پدیدار میشود و جزو کریستالهای غیر طبیعی میباشد…
شکل این کریستالها تا حدودی شبیه کریستالهای امپی سیلین است.
با این تفاوت که کریستالهای اموکسی سیلین گاها بصورت مجموعه ها و روزت هایی خوشه ای شکل دو طرفه (مانند پاپیون)مشاهده میشوند…
این کریستال را با کریستال سولفادیازین اشتباه نگیرید.چون کریستالهای سولفادیازین هم پاپیونی شکل هستند.

کریستال اموکسی سیلین

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده