کریستال اموکسی سیلین

کریستال اموکسی سیلین

این کریستال حین مصرف داروی اموکسی سیلین در ادرار پدیدار میشود و جزو کریستالهای غیر طبیعی میباشد…
شکل این کریستالها تا حدودی شبیه کریستالهای امپی سیلین است.
با این تفاوت که کریستالهای اموکسی سیلین گاها بصورت مجموعه ها و روزت هایی خوشه ای شکل دو طرفه (مانند پاپیون)مشاهده میشوند…
این کریستال را با کریستال سولفادیازین اشتباه نگیرید.چون کریستالهای سولفادیازین هم پاپیونی شکل هستند.

کریستال اموکسی سیلین

دیدگاهتان را بنویسید