خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار > کریستال اورات امورف

کریستال اورات امورف

کریستال اورات امورف

وجود این کریستال ها در ادرار نشانه مشکل خاصی نیست و جزو کریستالهای طبیعی میباشد.اگر مشاهده کردید رنگ رسوب مایل به صورتی است؛این یعنی مقدار اورات امورف در رسوب ادراری بالاست.

کریستال اورات امورف