کریستال اورات امورف

کریستال اورات امورف

وجود این کریستال ها در ادرار نشانه مشکل خاصی نیست و جزو کریستالهای طبیعی میباشد.اگر مشاهده کردید رنگ رسوب مایل به صورتی است؛این یعنی مقدار اورات امورف در رسوب ادراری بالاست.

کریستال اورات امورف

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده