کریستال بیلی روبین

کریستال بیلی روبین
افرادی که به هر دلیلی بیلی روبین دفع میکنند،اگر ادرارشان اسیدی باشد،این بیلی روبین در لوله ازمایش و در رسوب ادراری بصورت کریستال وجود خواهد داشت.
این کریستال ها بصورت سوزنی و اندازه طولی کوچک در رنگهای قهوه ای و قرمز پررنگ وجود خواهند داشت و بصورت کلی شکل قاصدکی کوچک را بخود گرفته اند.

کریستال بیلی روبین

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده