کریستال لوسین

کریستال لوسین
این کریستال به ندرت در رسوب ادرار دیده میشود.مگر در افرادی که به ناهنجاری های شدید کبدی دچار شده اند که طی ان نظم کاری کبد از بین خواهد رفت…
این کریستالها بیشتر  شبیه قطرات روغن در زیر میکروسکوپ هستند…
بصورت دایره ای شکل،و روی انها هم نقوش دایره ای شکل وجود خواهد داشت…
در رنگهای قرمز و قهوه ای تیره نیز قابل مشاهده خواهند بود.

کریستال لوسین

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده