کریستال کربنات کلسیم

کریستال کربنات کلسیم

این کریستال های غیر معمول کوچک و بی رنگ بوده با سطح کروی و دمبلی شکل بوده و ممکن است به صورت جفت چهار تایی یا دسته ای باشند.این کریستال ها با تولید دی اکسید کربن در حضور اسید استیک از سایر کریستال ها و مواد بی شکل تمییز داده میشوند.

کربنات کلسیم کریستال کربنات کلسیم

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده