کست چربی

کست چربی
گاهی اوقات هنگام گسستگی سلولهای اپیتلیال،چربی انها خارج شده و گاها این چرب  ها درون کست های هیالین یا گرانولار قرار میگیرند.برخی از پروتئین ها نیز میتواند منبع این چربی ها باشد.
این کست ها در ادرار افرادی مشاهده خواهد شد که به بیماری کم کاری تیروئید،ناهنجاریهای توبولهای کلیوی و نفرون ها مبتلا شده اند.
رنگ این کست ها قهوه ای تیره بوده و همانطور که اشاره شد بیشتر این چربی در کست هایی مانند هیالین و گرانولار جای گرفته اند.

کست چربی

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده