کست گلبول سفید

کست گلبول سفید

سیلندرهای گلبول سفید به دنبال اسیب،التهاب یا عفونت های حاد پیلونفریت دیده میشود.اگر در ادرار این سیلندر مشاهده شد باید برای نمونه اداری کشت باکتریایی انجام دهیم.این سیلندرها ه صورت بیضی های متوسط وبا حاشیه های نسبتا نامنظم و به رنگ قهوه ای کم رنگ دیده میشود.وجود این کست ها در ادرار علامت ناهنجاریهای شدید کلیوی است.پس هنگام بررسی نمونه ادراری باید نهایت دقت را بکار ببریم.

کست گلبول سفید

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]