کلستریدیوم بوتولینوم

کلستریدیوم بوتولینوم
این باکتری خطرناک ترین سم را در جهان تولید میکند و بر اثر مصرف غذاهای آلوده به سم این باکتری؛شخص به بیماری بوتولیسم و مسمومیت شدید غذایی مبتلا خواهد شد.
این باکتری را میتوان از موارد آلوده زیر جدا کرد:

غذاهای آلوده
مواد استفراغ شده بیمار
مدفوع
خاک،سبزیجات و میوه ها
اسپور این باسیل درشت نزدیک به انتها قرار دارد و بیضی شکل است.این باکتری بی هوازی مطلق و متحرک است…
جداسازی باکتریهایی که اسپور دارند:

استفاده از شوک حرارتی
ابتدا نمونه مورد نظر را با مقداری سرم فیزیولوژی مخلوط کنید تا سوسپانسیون تهیه شود.
حال این سوسپانسیون را ۱۰ دقیقه روی حرارت ملایم بجوشانید تا باکتری های بدون اسپور از بین بروند.
حال نمونه را در شرایط مناسب(مثلا برای بوتولینوم در جار بی هوازی)کشت دهید و نتایج را بررسی کنید…

برای مشاهده مورفولوژی این باکتری میتوان آن را به روش gram رنگ آمیزی نمود.

چه محیط های کشتی مناسب است؟
محیط های انتخابی( EYA(egg yolk agar و CBI(کلستریدیوم بوتولینوم ایزولاسیون).

تست اکسیداز وکاتالاز نیز برای این باکتری منفی است .

افتراق کلستریدیوم ها از باسیلوس ها(مثل باسیلوس انتراسیس و…):
کلستریدیوم ها:کاتالاز منفی  و بی هوازی اجباری
باسیلوس ها:کاتالاز مثبت و هوازی…بی هوازی اختیاری

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ