معماری

مراحل عملی تست آنتی بیوگرام

مراحل عملی تست آنتی بیوگرام
جهت درمان شخصی که به آلودگی باکتریایی دچار شده میبایست آنتی بیوتیک تجویز شود.
در ابتدا باید باکتری را تشخیص دهیم(در پست های آینده کامل توضیح خواهیم داد).
سپس باید ببینیم این باکتری به کدام یک از آنتی بیوتیک ها مقاوم است و به کدام یک مقاوم نیست.یعنی ما باید حساسیت این باکتریها را نسبت به انتی بیوتیک مورد بررسی قرار دهیم…این تست به آنتی بیوگرام موسوم است.
روشهای مختلفی جهت انتی بیوگرام وجود دارد…
معمول ترین،متداول ترین،و راحت ترین  روش آنتی بیوگرام روش دیسک دیفیوژن است…

نحوه کشت:

تمام مراحل باید در نزدیکی شعله انجام شود

طبق پست قبلی وقتی با استفاده از لوله استاندارد مک فارلند شیرابه ی استاندارد باکتریایی تهیه کردیم،ابتدا سوابی استریل را درون این شیرابه فرو برده و روی محیط کشت؛کشت میدهیم.
ابتدا از بالا تا پایین پلیت را کاملا کشت میدهیم(با حرکت چپ و راست سواب)…
سپس پلیت را 90 درجه چرخانده و سپس مثل قبل از بالا تا پایین محیط را کشت دهید(با همان سوابی که در دست دارید)
سپس سواب را یکی دوبار به لبه های های محیط اغشته کنید…
در پلیت را ببندید.
حال سواب را بسوزانید.
مرحله بعد:قرار دادن دیسک های آنتی بیوگرام

محیط های قابل کشت برای آنتی بیوگرام:
مولر هینتون اگار
اگار خوندار
اگار شکلاتی

پاسخ دهید