معماری

گزارش کار رنگ آمیزی گرم

نحوه رنگ آمیزی و شرح آزمایش گرم باکتری،کامل ترین و بهترین شیوه و گزارشکار کامل برای رنگ آمیزی گرم شامل تصاویر،مرحله انجام کار،مقدمات،وسایل مورد نیاز،منابع خطا،کنترل کیفی و …

خلاصه ای ابتدای گزارشکار در زیر:

رنگ آميزي گرم (Gram staining):رنگ‌آمیزی گرم یکی از مهم ‌ترین و متداولترین روش‌های رنگ آمیزی در علم میکروب شناسی است که برای اولین بار در سال 1884 توسط پزشک و میکروب شناس دانمارکی بنام هانس کریستین  گرم (Hans Christian Gram ) موقع رنگ آمیزی  برای متمایز کردن باکتریهای مولد ذات الریه از هسته سلولهای میزبان ابداع شد . این رنگ آمیزی که مهمترین و کاربردی ترین رنگ آمیزی افتراقی میکروب شناسی است .

در حالت کلی باکتری ها را به دو دسته یا گروه بزرگ گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می کند در سال 1921هوکر (George J. Hucker)  میکروب شناس آمریکایی با اصلاحات جزئی در روش رنگ آمیزی گرم ارتقاء و بهبود این روش شد. در آزمايشگاه ميكروب شناسي باليني، رنگ آميزي گرم آزمايشي مهم براي تشخيص احتمالي سريع عوامل عفوني است. اين آزمايش براي طبقه بندي باكتري ها بر اساس شكل، اندازه، مورفولوژي سلول و واكنش گرم آنها به كار مي رود.

اساس روش رنگ آمیزی گرم، ناشی از تفاوت ساختاری در یوارة سلولی باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت است. به این ترتیب که ضخامت لايه پپتيدوگليکان (ترکيب اصلی ديواره سلولی) در باکتریهای گرم مثبت خیلی بیشتر از باکتریهای گرم منفی می باشد لذا اساس رنگ آمیزی گرم به ساختمان و ترکیب دیواره سلولی باکتری بستگی دارد .

در این روش ابتدا رنگ بازی کریستال ویوله بکار می رود که همة باکتریهای کشته شده و تثبیت شده بر روی لام آن را جذب می نمایند و سپس محلول رقیق ید به عنوان دندانه (Mordant) افزوده می شود که رسوبی از کمپلکس کریستال ویوله  و ید در پروتوپلاسم تشکیل می دهد.

در مرحلة بعدی رنگ آمیزی وقتی که از  رنگبر استفاده می شود در باکتری های گرم مثبت ساختار شیمیایی اصلی دیواره، یعنی پپتیدوگلیکان، لایه ای ضخیم است و پس از متراکم شدن در اثر آبگیری با رنگبری، نفوذناپذیر شده و مانع از خروج کمپلکس کریستال ویوله و ید از سلول می شود.

ولی در دیوارة سلولهای گرم منفی، پپتیدوگلیکان لایه ظریفی از دیواره را تشکیل می دهد و بقیة دیواره از جنس چربی هاست که در رنگبر حل شده و از بین می رود و لذا امکان رخنه افزایش یافته و کمپلکس کریستال ویوله ید به راحتی از پروتوپلاسم شسته شده و از سلول خارج می شود. تا بدین مرحله گرم منفی ها بی رنگ شده و گرم مثبت ها همچنان بنفش باقی مانده اند.

در مرحلة پایانی رنگ آمیزی، از رنگ ثانویه یا رنگ مخالف  (Counterstain) استفاده می شود و باکتری های گرم منفی که کمپلکس رنگی خود را از دست داده اند در نتیجة افزودن رنگ قرمز سافرانین، قرمز رنگ می شوند )گرم منفی(. ولی باکتری هایی که در اثر افزودن رنگبر (Decolorizer)، رنگ خود را از دست نداده اند با افزودن رنگ سافرانین، همچنان رنگ قبلی یعنی بنفش را نگه داشته و نشان می دهند )

    معرف ها و محلولهای مورد نیاز:
معرف ها ممكن است به صورت تجاري خريداري شوند يا در آزمايشگاه تهيه گردند.
1-    محلول كريستال ويوله
طرز تهیه:
•    پودر کريستال ويوله                            20 گرم
•    اتانول96 درجه                                  100 میلی لیتر
محلول ذخيره و مصرفی کريستال ويوله، در ظرف تيره و در دماي اتاق نگهداري مي‌شود.
تهيه اگزالات آمونيوم
•    پودر اگزالات آمونيوم                   یک گرم
•    آب‌ مقطر                               100 میلی لیتر
هنگام مصرف، محلول کريستال ويوله ذخيره را به نسبت 1:10 با آب‌ مقطر رقيق ‌نماييد. (1 میلی لیتر از محلول کريستال ويوله و 9  میلی لیتر آب‌ مقطر) سپس اين محلول را با چهار حجم از محلول اگزالات آمونيم رقيق کنيد (1 میلی لیتر محلول کريستال ويوله رقيق شده و 4 میلی لیتر اگزالات آمونيم).
2-    محلول لوگل
روش تهيه:
•    يد                                         1 گرم
•    يدور پتاسيم                             2 گرم
•    آب ‌مقطر                               240 میلی لیتر
•    محلول آبي بيکربنات سديم5%       60 میلی لیتر
•    در مقدار کمي از آب‌ مقطر، يد و يدور پتاسيم را کاملاً حل نماييد، بعد حجم را با آب‌ مقطر به 240 میلی لیتر  برسانيد. محلول 5% بيکربنات سديم (بيکربنات سديم: 5 گرم در 100 میلی لیتر آب ‌مقطر) را نيز به آن اضافه ‌نماييد. محلول در دمای اتاق نگهداری می شود . درب آنرا بايد کاملا” محکم ببنديد.
احتياط: يد خاصيت خورندگي دارد. از استنشاق، خوردن يا تماس آن با پوست خودداري كنيد.
3-    رنگ بر
    الكل ـ استون
حجم مساوي از الکل اتيليک (اتانول) را با استون بسته به نیاز مخلوط نماييد. مثلا” مخلوطي از ml 100 اتانول و  ml100 استون را در بطري شيشه اي قهوه اي رنگ تركيب كنيد، با يك سال تاريخ انقضاء، برچسب بزنيد و در حرارت اتاق نگهداري كنيد.
4-    رنگ متقابل یا رنگ ثانویه  (Counterstains)
روش تهيه فوشين ذخيره:
•    پودر فوشين                          2 گرم
•    اتانول                                  100 میلی لیتر
روش تهيه سافرانين ذخيره:
•    پودر سافرانين                            5/2 (دو ونیم ) گرم
•    اتانول                                     100 میلی لیتر
به هنگام مصرف، محلول ذخيره فوشين يا محلول ذخيره سافرانين را به نسبت 1:10 با آب‌ مقطر رقيق نماييد. محلولها در ظروف تيره، تهيه و در دمای اتاق ذخيره می شوند.
    وسايل و مواد مورد نياز
1-    لام شيشه اي ( mm75×25)
2-    NaCl 85/0% (سرم فیزیولوژی) استريل

 

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – گزارشکار رنگ گرم

پاسخ دهید