فیلم جنین مرده در هفته های بارداری

جنین مرده درهفته ۱۶ بارداری استخوانهای جمجمه هنوز نابالغ هست و درزها بسته نشده است.دلایل سقط زیادی وجود دارد.در این تصویر هنوز استخوانها نرمی خود را کاملا حفظ کرده اند.

امتیاز مطلب
تاریخ ارسال
مطلب عالی
5
اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ