فیلم جنین مرده در هفته های بارداری

جنین مرده درهفته ۱۶ بارداری استخوانهای جمجمه هنوز نابالغ هست و درزها بسته نشده است.دلایل سقط زیادی وجود دارد.در این تصویر هنوز استخوانها نرمی خود را کاملا حفظ کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید