اطلس رنگی قارچ شناسی

دانلود اطلس قارچ شناسی،مایکولوژی،بهترین اطلس های قارچ شناسی،دریافت و مشاهده تصاویر و فایل های قارچ شناسی پزشکی

تصاویر قارچ شناسی اطلس قارچ شناسی

در زیر دو فایل اطلس قارچ شناسی که اولی تصاویر با کیفیت از قارچ های مختلف و دومی فایل pdf از اطلس قارچ شناسی می باشد.

قیمت هر کدام از فایل ها 2000 تومان می باشد.

تصاویر قارچ شناسی با حجم 80 مگابایت



اطلس قارچ شناسی
با حجم 12 مگابایت

اطلس قارچ شناسی نوع سوم:

RIAL 20,000 – filamentous-fungi

دیدگاهتان را بنویسید