اطلس رنگی قارچ شناسی

دانلود اطلس قارچ شناسی،مایکولوژی،بهترین اطلس های قارچ شناسی،دریافت و مشاهده تصاویر و فایل های قارچ شناسی پزشکی

تصاویر قارچ شناسی اطلس قارچ شناسی

در زیر دو فایل اطلس قارچ شناسی که اولی تصاویر با کیفیت از قارچ های مختلف و دومی فایل pdf از اطلس قارچ شناسی می باشد.

قیمت هر کدام از فایل ها 2000 تومان می باشد.

تصاویر قارچ شناسی با حجم 80 مگابایت

RIAL 20,000 – 
تصاویر قارچ شناسی


اطلس قارچ شناسی
با حجم 12 مگابایت
RIAL 20,000 – اطلس قارچ شناسی

اطلس قارچ شناسی نوع سوم:

RIAL 20,000 – filamentous-fungi

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده