اگزوفیالا جینسلمی

در مراحل اولیه اگزوفیالا جینسلمی رشد کندی داشته و به صورت موکوئیدی،چرمی یا صاف و سیاه رنگ می باشد.اغلب سلولها در این مرحله به صورت مخمری یا تورولوئیدی هستند.کونیدیازائی در این مرحله شبیه اورئوبازیدیوم پولولنس بوده و به ان مرحله فئوکوکوس می گویند.

با گذشت زمان کلنی سیاه مایل به خاکستری،مخملی همراه با میسلیوم های هوایی و رنگدانه های سیاه در پشت کلنی تغییر یافته و ظاهری دیماتیاسئوس به خود می گیرد.

اگزوفیالا جینسلمی

هیفی های مونیلیفرم هم مشاهده می شود و ددر اندازه های مختلف 1 تا 2 در 5 تا  6 میکرون بوده،کلنی های قدیمی و کهنه،آنلایدهایی لوله ای شکل با انتهاب باریک تشکیل می شود.

کونیدیاها در اتدازه هایی مختلف 1 تا 2 در 5 تا 6 میکرون بوده،آثاری از نقطه اتصال نداشته و ممکن است به صورت گروهی در انتهای آنلایدها دیده می وند.

دمای مطلوب رشد آن 30 درجه سانتی گراد می باشد.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده