غذاهای ممنوع نوزادان

غذاهاي ممنوع چهارماهگي
از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد :
* غذاهاي پرادويه
* نمک ؛ زيرا موجب سخت کار کردن کليه ها مي شود . از اضافه کردن نمک به غذاي کودک به عنوان چاشني ، يا آب گوشت و کالباس ساده هم پرهيز کنيد .
*شير گاو (از شير مادر يابه جاي آن ، از شير خشک استفاده کنيد.)
* غذاهاي حاوي گلوتن (مخلوطي از پروتئين هاي موجود در غلات) ؛ يافته شده در گندم ، جو دو سر ، چاودار و جو (برچسب هاي روي بسته هاي مواد غذايي را کنترل کنيد.)
* تخم مرغ ؛
* گوشت قرمز ، ماهي ، گوشت مرغ ؛
* مرکبات ؛ زيرا در برخي از کودکان به واکنش ها و فعل و انفعالات آلرژي زا منجر مي شوند ؛
* ميوه هاي مغزدار (مانند گردو ، فندق و پسته) ، چه به صورت درسته يابه صورت آسياب شده ؛
* عسل ،
* غذاهاي چرب
توجه : اگر در خانواده شما سابقه آلرژي (حساسيت) وجود دارد ، پزشک يا بهداشتيار ممکن است در مورد اجتناب از خوردن غذاهاي ديگر نيز توصيه هايي داشته باشد . اين موضوع را با آن ها در ميان بگذاريد.

غذاهاي ممنوع پنچ تا شش ماهگي
از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد :
* غلات گلوتن دار (حاوي پروتئينها ي موجود در غلات) ، دانه ذرت ، نان ؛
* شير گو و فراوده هاي شير
* تخم مرغ
* مرکبات
* ميوه هاي مغزدار (مانند گردو  ،فندوق  ،پسته و مانند آن) ، چه به صورت درسته يا آسياب شده
* غذاهاي چرب
*غذاهاي فلفل دار تند و پرادويه

 

غذاهاي ممنوع شش تا نه ماهگي
* از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد :
* سفيده تخم مرغ ؛
* ميوه هاي مغزدار (مانند گردو ، بادام و پسته) ، چه به صورت درسته يا آسياب شده
* کنسرو ماهي ؛
* گوشت هايي مانند : جگر و قلوه ؛
* غذاهايي فلفل دار تند و پر ادويه

 

غذاهاي ممنوع نه تا دوازده ماهگي
از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد :
* مصرف نمک را در غذاي کودک به حداقل برسانيد و حتي اگر ممکن است آن را از وعده غذاي کودک حذف کنيد .
* شکر را به مقدار لازم به غذا اضافه کنيد تا براي کودک اشتها آورد باشد . در غير اين صورت ، غذا بيش از حد شيرين خواهد شد و کودک آن را نخواهد خورد .
* عسل
* چربي ؛ چربي روي گوشت را احتمالاً از آن جدا کنيد . بيشتر ، گوشت را کباب کنيد تا ان که بخواهيد آن را سرخ کنيد .
* گوشت هايي مانند جگر و قلوه .
– هنوز هم غذاهايي وجود دارند که نبايدبه کدودک داد . بلکه حتي بايد آن ها را از فهرست وعده غذاي کودک حذف کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده