کبد چرب و درمان آن

تجمع بیش‌از اندازه تری‌گلیسیریدها و دیگر چربی‌ها در بافت‌کبد (Hepatic Steatosis (Fatty Liver نام‌دارد. به‌طور‌طبیعی حضور 5تا10درصد چربی در بافت‌کبد طبیعی است اما اگر از این میزان بیشتر شود، نشانه شروع این بیماری تلقی‌می‌گردد. درحال‌حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از مردم ایران مبتلا به گریدهای مختلف کبدچرب هستند که این آمار بیانگر شیوع بالای این بیماری…
ادامه مطلب ...