ازمایش دونات لنداشتاینر

این ازمایش برای تشخیص هموگلوبین حمله ای سرد (PCH) به کار میرود. روش ازمایش: دو لوله ازمایش سرپیچ دار را به مدت ۱۵ دقیقه در انکوباتور ۳۷ درجه قرار می دهیم. با سرنگی که قبلا در انکوباتور ۳۷ درجه قرار داشته و گرم می باشد ۱۰ سی سی خون از بیمار گرفته و در دو لوله ازمایش مزبور به طور مساوی تقسیم می کنیم. یکی از لوله ها را با علامت گرم مشخص کرده و در بن…
ادامه مطلب ...

هموگلوبین C

بیماری هموگلوبین C هموزیگوت یک آنمی همولیتیک خفیف به همراه بزرگ شدن طحال است که اغلب بدون علامت می باشد، اما گاهی…