چرا سردردتان خوب نمی شود؟

کسانی که هر روزشان را با سردرد می‌گذرانند، اغلب از درمان‌های بی‌نتیجه خسته‌اند و به جای دست‌به‌دامن پزشکان‌شدن، ترجیح می‌دهند با مسکن‌ها، صورت‌مسئله را پاک کنند. درد سر، با وجود شیوعش، اغلب سخت درمان می‌شود و پیداکردن دلیل دچارشدن به آن، آسان نیست. اگر شما هم تا امروز نتوانسته‌اید دلیل اصلی را پیدا و مهار کنید، این چند خط را بخوانید. بالش کج اگر…
ادامه مطلب ...