5 نکته تغذیه ای برای ورزشکاران

وقتی به مدت 90 دقیقه سخت ورزش می­کنید )به خصوص اگر شدت تمرینات ورزشی شما زیاد بوده و مقاومت بالایی را می­طلبد(، به رژیم غذایی نیاز دارید که بدنتان را در اوج آمادگی قرار داده و توان از دست رفته تان را بازگرداند. این 5 دستورالعمل کمک کننده هستند: 1. به میزان کافی کربوهیدرات مصرف کنید. کربوهیدرات مهم ترین گروه غذایی مصرفی ورزشکاران است. این گروه از…
ادامه مطلب ...