10 فایده اهدای خون برای اهداکنندگان

روز نهم مردادماه به‌عنوان روز ملی اهدای خون انتخاب شده ‌است. در این روز از همت والا و فعالیت انسان‌دوستانه تمام کسانی که در زمینه اهدا و انتقال خون و نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کنند، قدردانی می‌شود و برنامه‌ها‌ی و‌یژه‌ا‌ی با هدف ترو‌یج فرهنگ اهدا‌ی خون برگزار خواهد شد. تاریخچه این روز به مردادماه سال 1353 بر‌می‌گردد؛ زمانی که سازمان انتقال خون ایران…
ادامه مطلب ...