هرگز دست بچه زیر 5 سال را از مچ نگیرید!

دررفتگی در کودکان به صورتی که استخوان ساعد یا بازو از هم جدا شود، وجود ندارد چون رباط‌های اطراف مفصل آنقدر قوی هستند که آسیب به ناحیه باعث دررفتگی نمی‌شود و اگر آسیب زیاد باشد، شکستگی ایجاد خواهد شد. دررفتگی آرنج و ساعد قبل از 15-14سالگی دیده نمی‌شود، ولی اشتباهی در سطح جامعه وجود دارد که به کشیدگی آرنج کودک «دررفتگی» می‌گویند. در کودکان از سن 2-1…
ادامه مطلب ...