هورمون پروژسترون ۱۷-OHPorgestron

پروژسترون  ۱۷-OHPorgestron ۱۷-OH پروژسترون یک استروئید ۲۱ کربنه است که توسط قشر غدد فوق کلیوی، بیضه ها و تخمدان ها و نیز جفت به هنگام حاملگی ترشح می شود. از نظر فعالیت هورمونی مشابه پروژسترون عمل می کند اما نقش اصلی آن بعنوان پیش ساز ۱۷- دزوکسی کورتیزول مطرح است میزان این ترکیب شاخص مناسبی برای بررسی فعالیت آنزیم ۲۱-هیدروکسیلاز می باشد. در زنان…
ادامه مطلب ...