تجهیزات نابینایان

چشم دل باز کن که  جان بینی .... نابینایی یا کوری وضعیتی است که بیمار در آن ادراک بینایی ندارد و علت آن عوامل فیزیولوژیکی یا عوامل عصبی است. سازمان بهداشت جهانی حدس میزند در حال حاضر ۳۵ میلیون نابینا در جهان زندگی میکنند که ۹۰ درصد از آن ها در کشورهای در حال توسعه و بیشتر در آسیا و آفریقا هستند که بیشتر در مناطق محروم و روستایی زندگی میکنند. خطر…
ادامه مطلب ...

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی عبارتست از کاربرد موسیقی برای القاءآرامش، تسریع روند بهبود بیماری ها، بهبود عملکرد ذهنی و ایجاد…