کنترل کیفی در آزمایشگاه , شرایط محیطی

فضاي كاري آزمايشگاه بايد به نحوي باشد كه اختلالي در كيفيت فعاليت ها، برنامه هاي كنترل كيفي ، ايمني كاركنان و سرويس هاي مراقبت بيمار ايجاد نشود . كفايت اين فضا را مدير آزمايشگاه بايد تعيين كند . منابع آزمايشگاه بايد در محيط ايمن و قابل اعتماد نگهداري شده و شرايط محيطي ديگر مانند نور ، دما ، ميزان رطوبت ، الكتريسيته ، تهويه ، آب ، زباله و دفع آن…
ادامه مطلب ...

میکروآلبومین

آنچه در وهله اول از تركيب ميكروآلبومين به ذهن متبادر مي‌شود يكنوع مولكول كوچك آلبومين است، اما واقعيت اين است كه…

آزمایش HbA1C

آزمایش Hb A1c یا آزمایش قند درازمدت چیست ؟ نامهای دیگر این آزمایش Glycated Hb یا Glycosylated HB است و برای بررسی و…