اطلس و چرخه شناسی انگل و تک یاخته

اطلس رنگی انگل شناسی،تصاویر و عکسهایی از انگل ها و کرم ها و تک یاخته ها،دانلود اطلس انگل شناسی

اطلس انگل شناسی اطلس و چرخه انگل شناسی

Atlas Of human Parasitology

در زیر دو فایل از دو اطلس متفاوت انگل شناسی برای دانلود قرار داده شده است.

قمیت هر فایل 1000 تومان

اطلس و چرخه انگل ها

اطلس انگل شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

هشت + هجده =