اطلس پلاسمودیوم فالسیپاروم

اطلس رنگی پلاسمودیوم فالسیپاروم،تصاویر زیبا از انگل خونی مالاریا،نوع فالسیپاروم

اطلس پلاسمودیوم فالسیپاروم

دانلود در لینک زیر:قیمت 1000 تومان

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده