خانه > انگل شناسی > اطلس پلاسمودیوم فالسیپاروم

اطلس پلاسمودیوم فالسیپاروم

اطلس رنگی پلاسمودیوم فالسیپاروم،تصاویر زیبا از انگل خونی مالاریا،نوع فالسیپاروم

اطلس پلاسمودیوم فالسیپاروم

دانلود در لینک زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – پلاسمودیوم فالسیپاروم