خانه > انگل شناسی > انگل Chabertia ovina

انگل Chabertia ovina

به وفور در روده بزرگ نشخوارکنندگان در ایران دیده می‌شود. در مخاط روده زندگی می‌کند و هضم خارج دهانی دارد و مخاط روده را مکش می‌کند. بیماری‌زایی زیاد نیست اگر با انگل‌های دیگر میکس شود زیاد می‌شود و هم‌چنین حضور برخی باکتری‌ها مانند کلستریدیوم‌ها را زیاد می‌کند. ناودان پشتی ندارد و دارای شیار وی شکل در لبه دهان است. تاج‌های برگی‌شکل بسیار ابتدایی دارد. در کف دهان چیزی ندارد و اگر چیزی مشاهده شود مواد غذایی در حال هضم است.