تصاویر سارکوسیستیس

‍‍سارکوسیس‌تیس یک سرده از راسته کوکسیدیای حقیقی و زیر راسته آیمریا بوده و به عنوان انگل بیماری‌زای بسیاری از پستانداران، پرندگان و خزندگان به حساب می‌آید. غالباً عضلات مخطط را درگیر می‌کند.تشخیص شکل و شمایل میکروسکوپی این انگل به صورت زیر می باشد.

تصاویر سارکوسیستیس
سارکوسیستیس لیندمانی گونه سارکوسیستیس سارکوسیس تیس در ماهیچه سارکوسیستیس انگل سارکوسیستیس

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده