معماری
کرم

ازمایش میکروسکوپی مدفوع

کرم

فایل زیر مربوط به مقاله ای در مورد ازمایش مدفوع از طرف دکتر شهلا فارسی از ازمایشگاه مرجع سلامت در اردیبهشت 87 هستش.

stool exam

همچنین ببینید

%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%88%da%86%d9%84%db%8c

یداموبا بوچلی (مشخصات آمیب،مورفولوژی و تشخیص انگل)

یداموبا بوچلی به صورت کومنسال در روده ی بزرگ زندگی میکند. مراحل مختلف چرخه زندگی …

پاسخ دهید

error: Content is protected !!