معماری
کرم

ازمایش میکروسکوپی مدفوع

کرم

فایل زیر مربوط به مقاله ای در مورد ازمایش مدفوع از طرف دکتر شهلا فارسی از ازمایشگاه مرجع سلامت در اردیبهشت 87 هستش.

stool exam

پاسخ دهید