خانه > انگل شناسی > ازمایش شیمیایی جهت جستجوی خون مخفی در مدفوع (OB)

ازمایش شیمیایی جهت جستجوی خون مخفی در مدفوع (OB)

ازمایش OB به طور معمول توسط پزشکان از ازمایشگاه درخواست می شود.مشاهده OB در مدفوع کمک شایانی در تشخیص لوله گوارش و کانسر کولون می نماید.Occult-blood
اصولا برای انجام ازمایش OB جهت اجتناب از جواب کاذب باید بیمار از ۳ روز قبل رژیم غذایی فاقد گوشت و سبزیجات (از نظر کلروفیل)توصیه می شود.جهت انجام ازمایش OB تست های مختلفی وجود دارد:
۱-تست بنزیدین(Banzidin test)
مکانیسم عمل تست بنزیدین بدین صورت است که اب اکسی‍ژنه تحت تاثیر پراکسیدازها،اکسیژن خود را از دست می دهد.این اکسیژن بنزیدین را اکسید نموده و ان را تبدیل به ماده سبز رنگی می نماید.
تست گایاک(Guiac test)
از محلول ۲%گایاک استفاده می شود که به صورت قرص های تجاری در بازار موجود است.
۳-روش ارتوتولوئیدن
۴-روش الکل پیرامیدون
۵-روش میر