کوچکترین مرد جهان

مردی اهل نپال به عنوان ریزترین و کوچکترین مرد دنیا شناخته شد.او فقط ۵۶ سانتی متر قد دارد.

کوچکترین مرد دنیا مرد کوچک ریزترین مرد

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده