کوچکترین گل دنیا

کوچکترین گل و گیاه دنیا ولفیا Wolffia نام دارد. این گل جزء خانواده عدس آبی است. این گیاه بر روی رودها و تالاب های آرام شناور است.

اندازه آن کمتر از یک میلیمتر و یک نوع گیاه گرمسیری است. وزن آن کمتر از یک میکروگرم و حدود یک دانه بلور نمک سفره است. رنگ آن هم زرد سبز روشن است.

 

کوچکترین گل دنیا

 

 

کوچکترین گل دنیا در مقیاسی با انگشت سبابه

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده