کیف پول مردانه، کیف چرم

مدآنلاین: یکی از محبوبترین متعلقات لباس مردانه، کیف پول است. بیشتر مردها دوست دارند ، برازندگی و شیکی خود را با کیف جیبی مناسب نشان دهند، از اینرو کیف چرمی برتری زیادی دارد و انتخاب این کیف در اولویت بیشتر مردان قرار دارد. کیف جیبی مردانه باید سبک باشد و بتوان در کنار پول، برخی از مدارک ضروری را هم نگهداشت. با هم نمونههایی از کیفهای جیبی مردانه جنس چرم را میبینیم.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده