معماری
49

طرح‌های تازه‌ای در لباس عروس

مدآنلاین: در اینجا برای شما مجموعهای از لباسهای عروس را تدارک دیدهایم که در طرحهای مختلفی طراحی و تولید شدهاند. با توجه به غلبه سلیقه عروس خانمها در زمینه لباس تور گیپور(دانتل) بخشی از لباسها به تورهای گیپور اختصاص دارد و بخش دیگر به لباسهایی از جنسهای دیگر. ویژگی لباسهای عروس در سالهای اخیر توجه به جزییاتی چون دنباله لباس و متعلقاتی چون تاج، تور سر، وگلسر به عنوان مکمل اصلی لباس بوده است. با هم چند نمونه از تازه ترین لباسهای عروس را میبینیم.

 
   
 
 

 

پاسخ دهید