معماری
کوچکترین مرد دنیا

کوچکترین مرد جهان

مردی اهل نپال به عنوان ریزترین و کوچکترین مرد دنیا شناخته شد.او فقط ۵۶ سانتی متر قد دارد.

کوچکترین مرد دنیا مرد کوچک ریزترین مرد

پاسخ دهید