اطلس تک یاخته ها

در زیر تعدای عکس انگل های تک سلولی رو میبینید ،نام های این انگل ها به صورت اسم عکس نوشته شده است.

Image049کیست هیس Image051بالانتدیم دهان بالا Image053بالانتدیم دهان پایین Image056 Image057ک ژ Image061 Image062ک ژ Image063ت ژ Image063ماکروگامتوسیت و شیزونت نابالغ ویواکس Image064آمیبوئید Image066نازک Image068ماکرو فالسیپاروم Image069گسترش ضخیم Image072ماکرو فالسی Image073 Image075رینگ فالسی Image076آمیبوئید Image077رینگ فالسی Image078ماکرو فالسی Image080ماکرو فالسی Image083میکرو ویواکس‏ Kist histolitika SP_A0961 Trof histolitika تروف هیستولتیکا تروف هیستولتیکا@ کیست کولی و هیستولتیکا (R)Balantidym koli E-Coli Image001کیست کولا Image002تریکوموناس Image005تروف تریکوموناس واژینالیس Image013تاکی زوایت وکیست توکسوپلاسما Image017. Image018کیست توکسو بنفش کمرنگ Image019کیست ایکولا Image019کیست توکسو بنفش کمرنگ‏ Image038بالانتیدیم Image039کیست هیستو Image046کیست ژیاردیا Image047تروف هیستولتیکا Image047کیست هیس و کولی‏ Image048کیست 4هسته هیس‏

دیدگاهتان را بنویسید